Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

WRM.2710.34.2021 Modernizacja placu zabaw przy ul. Panońskej w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-03-12 2021-03-22 12:00 --
WRM.2710.33.2021 Budowa placu zabaw przy ul. Rodzinna 1, 3, 5 w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-02 2021-03-10 12:00 --
WRM.2710.23.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu w podziale na 2 Części. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-01 2021-03-09 12:00 --
WRM.2710.24.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu w podziale na 5 Części. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-02-23 2021-03-04 12:00 --
WRM.2710.10.2021 Opracowanie projektu i wykonanie zadania pn. "Królewski" mural - Stawiszyńska 13 Miasto Kalisz Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Usługi 2021-02-05 2021-02-15 13:00 --
WGOŚ.2710.0030.2021 Transport odpadów w kontenerach z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Kaliszu przy ul. Smolnej 9-11 dz. nr 56/17 i 57/3 obręb 099 Zagorzynek do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków Miasto Kalisz Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Usługi 2021-02-04 2021-02-15 10:00 --
WO.2710.14.2021 Wybór instytucji finansowej do zarządzania pracowniczym planem kapitałowym oraz prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w Urzędzie Miasta Kalisza oraz podmiotach zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowania wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Usługi 2021-02-01 2021-02-12 12:00 --
WRM.271.10.226.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie realizacja zadań – w podziale na 2 Części Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2020-12-18 2020-12-23 10:00 --
WRM.271.10.140.2020 Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowań gastronomicznych oraz terminalu POS wraz z systemem operacyjnym, drukarki fiskalnej online i drukarki zamówień w ramach projektu pn.: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17) Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-12-14 2020-12-22 12:00 --
WRM.271.10.213.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nad realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektami małej architektury i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Kaliszu”. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-09 2020-12-17 16:00 --
WRM.271.10.197.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu” w podziale na 2 Części. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-11-23 2020-12-02 15:00 --
WRM.271.10.191.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-11-10 2020-11-20 15:00 --
WRM.271.10.190.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-11-10 2020-11-20 15:00 --
WRM.271.10.189.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-11-10 2020-11-20 15:00 --
WRM.271.10.181.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Tyniec w Kaliszu” w podziale na 2 Części. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-10-27 2020-11-06 10:00 --
WRM.271.01.115.2020 Opracowanie projektu i wykonanie muralu na budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu. Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-07-27 2020-08-12 10:00 --
WRM.271.10.63.2020 Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz Miasto Kalisz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-04-20 2020-04-30 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa