Lista postępowań PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

WRM.2711.1.2021 Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu ul. Serbinowska 5a - ETAP II Miasto Kalisz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-26 2021-04-13 10:00 --
WGOŚ.2711.0001.2021 Transport kontenerów z odpadami komunalnymi zebranymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 6 do instalacji komunalnej Miasto Kalisz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-01 2021-04-12 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa