Zakończone postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

TEST TEST_1 Postępowanie PZP TEST_1 2019-04-09 14:00 2019-04-12 14:29
WGM.271.01.0001.2019.AOŚ Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie PZP Część I 2019-07-08 13:00 2019-08-09 09:57
WGM.271.01.0001.2019.AOŚ Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie PZP Część II 2019-07-08 13:00 2019-08-09 09:57
WGM.271.01.0001.2019.AOŚ Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie PZP Część III 2019-07-08 13:00 2019-08-09 09:57
BBA.271.01.01.2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 47 700 000,00 PLN Postępowanie PZP Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 47 700 000,00 PLN 2019-07-26 13:00 2019-10-10 14:59
WO.271.01.0002.2019 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza Postępowanie PZP Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza 2019-08-22 13:00 2019-10-18 11:26
WGOŚ.271.01.0002.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Postępowanie PZP Odbieranie i transport odpadów z Sektora I 2019-07-22 13:00 2019-10-29 08:33
WGOŚ.271.01.0002.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Postępowanie PZP Odbieranie i transport odpadów z Sektora II 2019-07-22 13:00 2019-10-29 08:33
WGOŚ.271.01.0002.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Postępowanie PZP Odbieranie i transport odpadów z Sektora III 2019-07-22 13:00 2019-10-29 08:33
WRM.271.01.18.2019 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza Postępowanie PZP Dostawa i montaż 138 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 2019-07-25 13:00 2019-11-22 12:28
WRM.271.01.18.2019 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza Postępowanie PZP Dostawa i montaż 329 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną 2019-07-25 13:00 2019-11-22 12:28
WGOŚ.271.01.0005.2019 Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu Postępowanie PZP Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu 2019-11-15 13:00 2019-12-13 11:33
WGOŚ.271.01.0004.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Postępowanie PZP Odbieranie i transport odpadów z Sektora I 2019-11-18 13:00 2020-01-14 09:11
WGOŚ.271.01.0004.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Postępowanie PZP Odbieranie i transport odpadów z Sektora II 2019-11-18 13:00 2020-01-14 09:11
WGOŚ.271.01.0004.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Postępowanie PZP Odbieranie i transport odpadów z Sektora III 2019-11-18 13:00 2020-01-14 09:11
WGOŚ.271.01.0004.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Postępowanie PZP Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Kalisza 2019-11-18 13:00 2020-01-14 09:11
WRM.271.01.12.2019 Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego Postępowanie PZP Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego 2019-06-07 13:00 2020-03-09 08:24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa