Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

WRM.271.01.24.2020 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-01-26 12:00 2020-12-31
ZP.271.1.38.2020 Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2021-2023 Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-03-18 12:00 --
WGOŚ.271.01.0012.2020 Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-15 2020-12-23 15:00 2021-01-26
WRM.271.01.26.2020 Zaprojektowanie, dostawa i montaż samoobsługowego szaletu miejskiego w Parku Przyjaźni w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-20 2020-12-09 15:00 2021-02-15
WRM.271.01.23.2020 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektami małej architektury i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Kaliszu. Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-12 2020-12-02 16:00 2021-02-25
Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.21.2020 Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 i Publicznego Przedszkola nr 21 w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-05 2020-11-24 15:00 2021-01-20
WRM.271.01.22.2020 „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu” Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-03 2020-11-20 12:00 2020-12-31
WRM.271.01.17.2020 Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-12 2020-10-30 13:00 2021-01-07
WRM.271.01.11.2020 Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-22 2020-10-08 13:00 2020-11-26
WRM.271.01.15.2020 Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu- ETAP I Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-22 2020-10-09 13:00 2020-11-18
WRM.271.01.13.2020 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Tyniec w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-21 2020-10-16 13:00 2020-11-24
WRM.271.01.12.2020 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu. Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-04 2020-09-22 13:00 2020-10-14
WRM.271.01.9.2020 Modernizacja nawierzchni dziedzińców szkolnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-08 2020-07-28 13:00 2020-10-14
WRM.271.01.5.2020 Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-08 2020-07-27 13:00 2020-09-16
WRM.271.01.6.2020 Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-30 2020-07-15 13:00 2020-09-22
WGOŚ.271.01.0008.2020 Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-23 2020-07-06 12:00 2020-09-10
WGOŚ.271.01.0006.2020 Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-16 2020-07-24 13:00 2020-12-14
WRM.271.01.8.2020 Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-10 2020-06-29 13:00 2020-08-19
WGOŚ.271.01.0007.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w Parku Miejskim w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-08 2020-06-24 12:00 2020-08-24
WGOŚ.271.01.0005.2020 Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na pięć rejonów Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-28 2020-05-08 12:00 2020-07-03
WGOŚ.271.01.0004.2020 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-21 2020-05-07 13:00 2020-10-14
WGOŚ.271.01.0003.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie miasta Kalisza w rejonie III i VIII Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-10 2020-04-23 13:00 2020-06-25
WRM.271.01.2.2020 Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-03 2020-05-05 13:00 2020-07-31
WGOŚ.271.01.0002.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-24 2020-03-16 13:00 2020-06-10
WGOŚ.271.01.0001.2020 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-05 2020-02-19 13:00 2020-04-14

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa