Lista przetargów PZP

Pozycje 1-22 z 22  pokazuj  pozycji

WRM.271.01.12.2020 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu. Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-04 2020-09-22 13:00 2020-10-14
WRM.271.01.9.2020 Modernizacja nawierzchni dziedzińców szkolnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-08 2020-07-28 13:00 2020-10-14
WRM.271.01.5.2020 Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-08 2020-07-27 13:00 2020-09-16
WRM.271.01.6.2020 Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-30 2020-07-15 13:00 2020-09-22
WGOŚ.271.01.0008.2020 Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-23 2020-07-06 12:00 2020-09-10
WRM.271.01.8.2020 Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-10 2020-06-29 13:00 2020-08-19
WGOŚ.271.01.0007.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w Parku Miejskim w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-08 2020-06-24 12:00 2020-08-24
WGOŚ.271.01.0005.2020 Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza w podziale na pięć rejonów Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-28 2020-05-08 12:00 2020-07-03
WGOŚ.271.01.0004.2020 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-21 2020-05-07 13:00 2020-10-14
WGOŚ.271.01.0003.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie miasta Kalisza w rejonie III i VIII Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-10 2020-04-23 13:00 2020-06-25
WRM.271.01.2.2020 Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-03 2020-05-05 13:00 2020-07-31
WGOŚ.271.01.0002.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-24 2020-03-16 13:00 2020-06-10
WGOŚ.271.01.0001.2020 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-05 2020-02-19 13:00 2020-04-14
WGOŚ.271.01.0004.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-29 2019-11-18 13:00 2020-01-14
WGOŚ.271.01.0005.2019 Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-28 2019-11-15 13:00 2019-12-13
WO.271.01.0002.2019 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-07-16 2019-08-22 13:00 2019-10-18
BBA.271.01.01.2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 47 700 000,00 PLN Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-06-24 2019-07-26 13:00 2019-10-10
WGOŚ.271.01.0002.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-06-19 2019-07-22 13:00 2019-10-29
WRM.271.01.18.2019 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-10 2019-07-25 13:00 2019-11-22
WRM.271.01.12.2019 Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-30 2019-06-07 13:00 2020-03-09
WGM.271.01.0001.2019.AOŚ Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-30 2019-07-08 13:00 2019-08-09
TEST TEST_1 Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-02-19 2019-04-09 14:00 2019-04-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa