Lista przetargów PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

WRM.271.01.11.2020 Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-22 2020-10-08 13:00 --
WRM.271.01.15.2020 Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu- ETAP I Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-22 2020-10-09 13:00 --
WRM.271.01.13.2020 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Tyniec w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-21 2020-10-16 13:00 --
WGOŚ.271.01.0006.2020 Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-16 2020-07-24 13:00 --
ZP.271.1.8.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisz – etap I” Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-02 2020-07-07 12:00 --
ZP.271.1.4.2020 Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza - etap I Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-04-22 2020-07-08 14:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa