Lista postępowań PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

WRM. 271.01.24.2020 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-01-26 12:00 --
WRM.271.01.28.2020 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-02-16 12:00 --
WRM.271.01.20.2020 Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-29 13:00 --
WRM.271.01.18.2020 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-17 2021-02-02 12:00 --
WGOŚ.271.01.00010.2020 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza w 2021 roku Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-11 2020-12-15 11:00 --
WGOŚ.271.01.0009.2020 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-11-12 12:00 --
WRM.271.01.14.2020 Przebudowa rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-06 2020-11-09 12:00 --
ZP.271.1.8.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisz – etap I” Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-02 2020-07-07 12:00 --
ZP.271.1.4.2020 Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza - etap I Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-04-22 2020-07-08 14:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa