Wyszukiwarka

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

WRM.271.01.9.2020 Modernizacja nawierzchni dziedzińców szkolnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-14 2020-10-14 Radosław Świerk
WRM.271.01.6.2020 Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-22 2020-09-22 Radosław Świerk
WRM.271.01.5.2020 Wykonanie placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-16 2020-09-16 Radosław Świerk
WGOŚ.271.01.0008.2020 Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-10 2020-09-10 Radosław Świerk
WGOŚ.271.01.0007.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w Parku Miejskim w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-24 2020-08-24 Katarzyna Przygoda
WRM.271.01.8.2020 Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-19 2020-08-19 Radosław Świerk
WRM.271.01.2.2020 Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-31 2020-07-31 Radosław Świerk
WGOŚ.271.01.0003.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie miasta Kalisza w rejonie III i VIII Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-25 2020-06-25 Katarzyna Przygoda
WGOŚ.271.01.0002.2020 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-10 2020-06-10 Katarzyna Przygoda
WGOŚ.271.01.0001.2020 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-14 2020-04-14 Katarzyna Przygoda
WGOŚ.271.01.0004.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-14 2020-01-14 Katarzyna Przygoda
WO.271.01.0002.2019 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-18 2019-10-18 Radosław Świerk
BBA.271.01.01.2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 47 700 000,00 PLN Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-10-18 2019-10-10 Piotr Pietrzyk
WRM.271.01.12.2019 Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-16 2020-03-09 Piotr Pietrzyk
WGM.271.01.0001.2019.AOŚ Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Miasto Kalisz Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-08-09 2019-08-09 Radosław Świerk

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa